Obradował Sejmik Klubu

W sobotę 23 marca 2024 odbyły się obrady Sejmiku Yacht Club OPTY. Władze Klubu: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński przedstawiły Sejmikowi sprawozdania ze swojej działalności, które następnie zostały zatwierdzone przez Sejmik. Członkowie Klubu podjęli też uchwałę o przeznaczeniu całego wypracowanego zysku na cele statutowe. Wybrano też nowy skład Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Od 23 maraca Komisja Rewizyjna pracuje w składzie: Przemysław Szulakowski – przewodniczący, Arkadiusz Kuwik oraz Tomasz Kasperczyk. Nowy Sąd Koleżeński będzie pracował w składzie jak do tej pory. Zmieniły się jedynie funkcje: Patryk Pronobis – przewodniczący, Aleksander Kudła – zastępca przewodniczacego, Bożena Ciebiera – sekretarz, Stanisław Gąszczak oraz Krzysztof Siwiński – członkowie. Komandor Klubu Bogdan Jankowski przedstawił członkom Klubu kalendarz wydarzeń oraz najważniejsze plany do zerealizowania w 2024 roku. Podziękował też Dariuszowi Kowalskiemu i Wojciechowi Gargulowi za dotychczasową pracę w Komisji Rewizyjnej. Obaj koledzy zdecydowali, że nie będą ubiegać się o wybór na kolejną kadencję.