Zalew Dziećkowice II

Zbiornik Dziećkowice II, często nazywany Zbiornikiem Imielińskim, został zbudowany w miejscu wyrobiska po wyeksploatowanych piaskach podsadzkowych, znajdującego się na prawym brzegu Przemszy w okolicy miasta Jaworzno, Mysłowic, Chełmu Śląskiego i Imielina. Pojemność wyrobiska powiększono poprzez wykonanie nasypu zapór ziemnych od strony południowej i wschodniej. Zbiornik zasilany jest wodą z rzeki Soły, przerzucaną rurociągami o średnicy 1200mm poprzez pompownię Broszkowice (koło Oświęcimia). Powierzchnia zbiornika wynosi około 750 ha. Jego długość to 4200 m, a szerokość 1800 m. Głębokość zbiornika waha się między 4,5 a 11 m. Historia zbiornika sięga początku lat siedemdziesiątych. Wtedy to pracownik Hydroprojektu Kraków, dr Tadeusz Gabryś, za nietypowy projekt zbudowania na wyrobisku popiaskowym  kopalni piasku Maczki Bór  zbiornika wodnego zasilanego wodą z odległej Soły i Skawy otrzymał nagrodę państwową I stopnia. Pierwsze zalanie terenu kopalni 15 mln m sześc. wody nastąpiło w 1976 roku. Później powiększono zbiornik o kolejne 3 mln m sześc. wody.  Obecnie właścicielem i zarządcą zbiornika jest Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej.

Rekreacja a funkcja zbiornika Dziećkowice

Jakość wody zbiornika Dziećkowice nie wyklucza możliwości rekreacyjnego wykorzystania, jednak ze względu na rolę jaką spełnia zbiornik oraz obowiązujące wymagania prawne – rekreacyjne korzystanie musiało zostać ograniczone. Zbiornik stanowi ujęcie wody przeznaczonej do produkcji i dostawy wody pitnej do domów mieszkańców naszego regionu. Wodę ze zbiornika Dziećkowice pobiera Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów (roczny pobór powyżej 21 mln m3), MZGK Chełmek (roczny pobór około 500 tys. m3) oraz Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. (na cele przemysłowe i produkcji wody pitnej – około 18 mln m3 rocznie).